Domény a niečo o domenách

Dómena alebo inak nazývaná doménove meno je identita Vašej webovej stránky, ktorá Vás prezentuje (unikátna adresa na internete). Túto doménu budú ľudia spájať s Vašimi produktmi a službami, všetci Vaši klienti si ju budú pamätať, aby sa dostali na Vašu web stránku - píše sa do webového prehliadača (napr. vasweb.net). Jednoducho povedané doména je názov, pod akým Vás na internete ľudia vidia. Môže to byť názov firmy, spolku, produktu... Obsahovať môže až 63 znakov - písmena anglickej abecedy, číslice a pomĺčku.

Každá doménová spoločnosť má svoj postup, ako spárovať Vášho držiteľa a registrátora. Iné ako sk domény sa zvyčajne menia cez generovanie id, ktoré dáva registrátor. Následne sa poplatkom predĺži o ďalší rok. Pri presune domény k nám, Vám vykomunikujeme všetky úkony potrebné s preregistráciou.

Regisrácia a spravovanie domén vasWEB.net