Textárske práce pre web stránky - copywriting

Zaujímavý a kreatívny dizajn web stránky nie je všetko. Dokonca ani vysoká úroveň technických parametrov a využitie najnovších systémov Vám nezabezpečí celkovo vysokú úroveň Vašej stránky. V čom je teda ukryté tajomstvo Vášho úspechu? Predsa v obsahu.

Tvorba textov pre weby

Profesionálny web má byť profesionálny po všetkých stránkach, teda aj po obsahovej. Kto bude čítať krátke nudné vety alebo vety tak dlhé, že ich význam sa stráca po treťom slove v nich? Texty na stránka majú byť pútavé, originálne a výstižne. Taktiež sa majú držať zamerania a neodbehovať od témy. Nech každý pochopí to, čo mu chcete povedať a nech nevypne stránku hneď po prečítaní prvej vety z textu.

Bohužiaľ, z vlastnej skúsenosti vieme, že nie každý klient má čas na úpravu a písanie textov na vlastnú stránku. Ale nejde tu len o čas. Veď sami dobre viete, že napísať kvalitný text, ktorý zaujme a týka sa toho čo má, nie je tak jednoduché. Preto nie každý to dokáže, nie každý má na to vlohy.

Rozhodli sme sa teda, ponúknuť Vám možnosť spracovania textov našimi rukami. Profesionálne spracovanie textov na vysokej jazykovej úrovni, bez gramatických chýb, s vysokou pútavosťou. Zadajte nám potrebné podklady a my Vám spravíme profesionálne texty na vysokej úrovni. Dĺžka textov, či nejaké špeciálne požiadavky sa dohodnú spoločnou komunikáciou. Časové vytvorenie je tiež na vzájomnej dohode. Tak prečo plytvať Vašim drahocenným časom? Hoďte to na nás a zbavte sa nadbytočnej zátaže.

Ako ukážka našej práce Vám môže poslúžiť aj text, ktorý ste si práve prečítali a aj ostatné texty na našej www stránke, ktoré sú výtvorom našej hlavičky a šikovných rúk. Upozorniť chceme na fakt, že technické údaje, využívane poväčšine na tejto stránke, sa píšu oveľa ťažšie a možno nie sú tak pútavé, ako reklamové texty využívané na všetkých ostatných web stránkach.

A ešte jedna maličkosť. Nezabúdajte na to, že slová majú veľkú moc. Dokážu potešiť, ublížiť, zaujať, unudiť... Preto nejde o to napísať niečo, ide o to ako to napísať. Len prehodenie niektorých slov alebo doplnenie jedného, menia význam vety, jej pútavosť, dôležitosť...