Držiteľ sk domény

Kliknete na adresu www.sk-nic.sk

Na ľavo v menu nájdete F1- Žiad. o štatút užívateľa [T]

Vyplníte všetky položky

Oprávnení registrátori zadáte
Registrátor 1: GLOB-0079

Po vyplnení zadáte odoslať, následne vytlačiť. Podpísať ako fyzická osoba, alebo ako firma podpis a pečiatka. 

Potom zašlete ticket poštou na adresu: SK-NIC, a.s. , P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4

Na mail príde informácia o vytvorený identifikátora, následne nás kontaktujte mailom pre ďalší postup.

* tento návod slúži pre užívateľov služieb vasWEB.net