web stránky reality

Realitný portál je špecificky náročný pre svoju funkcionalitu a preto je potrebné zvážiť jeho rozloženie a možnosti tak, aby bol pre Vás prínosom a nie príťažou. Hneď na začiatku je dobré sa rozhodnúť, ktoré kolonky budete vypĺňať, pretože nie všetky informácie ohľadne realít budete mať k dispozícií a tým pádom aj jednotlivé vyhľadávanie môže obmedziť potencionálneho zákazníka a to tým, že mu nezobrazí informácie, na ktoré sa spoliehal cez vyhľadávací filter.

Najčastejšie delenie realitnej kancelárie

Pre jednoduchosť nahadzovania realít pre Vás jednotlivých najčastejšie delíme informácie tak, aby boli ľahko pochopiteľné pre potencionálnych zákazníkov. Buď tých, čo reality ponúkajú, alebo tých, čo reality hľadajú. Delenie je zvyčajne štruktúrované na mesto, ak je mesto delené na časti ( sídliska ) tak delíme časti pre špecifickejšie zobrazenie. Potom je to kategória, kde delíme: byty, rodinné domy, pozemky, podnikateľské objekty, iné objekty. Aj v nich môže pre zjednodušenie hľadania byť kategória byt delený na garzónka, 1. izbový, 2. izbový... a samozrejme rozdelenie ceny od - do. Ďalší dôležitý faktor pri delení cien je ten, že ak použijete na objekt cena dohodov, tak vyhľadávač tieto objekty nezobrazí. Preto je vhodné aby na úvodnej stránke boli vždy nové pridané reality.

Vytvorenie vyhľadávacích položiek

Položky a ich jednotlivé delenie je možné v rôznych variantach. Ale ako bolo spomenuté na začiatku, ak chcete web pre kvalitnú realitnú kanceláriu, dobre zvážte jednotlivé delenie tak, aby ste mali čas využívať všetky polia.

Rýchlosť realitných kancelárií

Profesionálny a moderný design by mal byť responzívny, aby ste uľahčili klientom orientáciu na webe cez všetky dostupné moderné zariadenia ( mobily, tablety, klasické pc, notebooky ). Súčasne, takýto portál má náročnejšie požiadavky na výkon hostingových služieb, a preto si dajte poradiť, aby sa Vám nestalo to, že máte peknú web stránku, avšak je tak pomalá, že potencionálny zákazníci Vám z nej budú odchádzať.

Bezpečnosť realitnej kancelárie

Nakoľko v tomto zameraní pracujete s osobnými údajmi, je potrebné aby web stránka plnila maximálnu bezpečnosť, aby neunikli osobné údaje, ktoré prechádzajú cez web stránku. Preto správny výber systému netreba zanedbať. Rovnako ste povinný spraviť registráciu na úrade na ochranu osobných údajov SR a vytvoriť všetky potrebné oparenie, ktoré si vyžaduje slovenská legislatíva.

Funkcie realitného portálu

- neobmedzený počet hlavných kategórií
- funkcia hitov (TOP hodnotení)
- flexibilný vyhľadávací filter
- triedenie a filtrovanie zobrazovaných informácií

Fotogaléria nehnuteľností:

- pridávanie a mazanie fotografií realít Vám umožní jednoduchý systém správy fotografií
- podpora jpg, gif, png formátov vkladaných fotografií
- pre konkrétnu realitu je neobmedzený počet vkladaných fotografií