Zdravý úsmev Zdravý úsmev

Projekt zdravý úsmev je zameraný na prípravu školských asistentiek zubnej starostlivosti. Ide o výchovu k ústnemu zdraviu u detí predškolského veku a detí v základných školách.

www.zdravyusmev.sk