Katedra dentálnej hygienyKatedra dentálnej hygieny

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove ponúka možnosť štúdia odboru Dentálny hygienik. Tento odbor patrí do kategórie medicínsko - terapeutických povolaní.

www.dentalna-hygiena.net