Turistické informačné centrum v Spišskom Podhradí vzniklo v roku 1995. TIC Spišské Podhradie

Turistické informačné centrum v Spišskom Podhradí vzniklo v roku 1995.

www.tic-spisskepodhradie.com